Buffelen

BPI Organisatie Advies bestaat sinds 1995. Wij zijn een onafhankelijk organisatie-adviesbureau dat opdrachten uitvoert voor middelgrote en grote bedrijven, instellingen en overheidsorganisaties. BPI Organisatie Advies is een bundeling van zelfstandige experts die hun sporen hebben verdiend op het gebied van interim- en projectmanagement, procesanalyse en organisatieadvisering....

 

Strategisch, creatief en bruggenbouwer

People manager met zakelijke inslag

Interim management

Interim management is een dienst waarbij het management van een organisatie, afdeling of team tijdelijk wordt ingevuld. De interim managers van BPI Organisatie Advies kunnen zowel operationeel leidinggeven als structurele veranderingen doorvoeren.

Projectmanagement

Innovaties en veranderingstrajecten worden vaak in projectvorm geïmplementeerd. BPI Organisatie Advies heeft meer dan tien jaar ervaring in het leiden maar ook ondersteunen van projecten.

Procesanalyse- en innovatie

Het analyseren van processen en waar noodzakelijk verbetering aangeven is onderdeel van veel project of interim-opdrachten. Verbeteringen kunnen hierbij liggen op het vlak van automatisering, logisch ordenen van processtappen of het vaststellen van normtijden

Organisatieadvies

De organisatieadviseurs van BPI Organisatie Advies beschikken over jarenlange ervaring op het gebied van organisatieadvisering. Deze expertise is niet enkel gebaseerd op schriftelijke analyses en advisering, maar ook op de implementatie van de voorstellen. 

Name E-mail: Onderwerp:

Bericht:

Implementatiemanager Digitale Postkamer

Verantwoordelijk voor het opzetten van Digitale Postkamers voor diverse divisies en de reorganisatie van tien postkamers..

Projectmanager Digitalisering Poststromen

Projectmanagement waarbij de poststromen van een grote internationale dienstverlener van fysiek naar digitaal worden omgezet..

Werklastmeting

Onderzoek naar de caseload van leidinggevenenden en het inzichtelijk maken van factoren die een rol spelen in de ervaren werkdruk..

Interim manager Poliklinieken

In duaal management verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van de Poliklinieken Carciologie - Cardiothoracale chirurgie..

Herontwerp primaire bedrijfsprocessen DocCare

Analyse van de primaire interne bedrijfsprocessen van dienstverlener DocCare..

De buffel story Sinds 2000 hebben we de visie verder vertaald naar 'de buffel'. Het dier dat zowel zelfstandig met de mens werkt als zich prettig voelt in een kudde. Het dier dat koppig ploetert om zijn doel te bereiken, maar zijn touch met de aarde en realiteit niet verliest. De buffel neemt verantwoordelijkheden ernstig, heeft vertrouwen in de medemens en is een harde en toegewijde werker.